กปภ. เข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กปภ. ได้เข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถประชาสัมสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การป้องกันการทุจริต ภารกิจของคนไทยทั้งชาติ” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันขจัดการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพยนตร์ Motion Infographic เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปเผยแพร่ต่อไป

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มอบหมาย น.ส.กุลนารี ประจิตร์ นักบริหารงานทั่วไป 5 และน.ส.พิจิตรา จิตจำนงค์ นักบริหารงานทั่วไป 4 กองวินัยและส่งเสริมคุณจริยธรรม ฝ่ายแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ เป็นผู้แทนเข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือดังกล่าว

กปภ. เข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา  | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”
กปภ. เข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา  | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”
กปภ. เข้าร่วมแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา  | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”