กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมพิธีแสดงเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต" โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ก้าวสู่ PWA 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศในยุค THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"
กปภ. ก้าวสู่ปีที่ 41 ประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต"